Hulajnogi w Starym Sączu

Grupa Młodzieżowa ze starosądeckiego liceum, członek Młodzieżowej Akademii Partycypacji Obywatelskiej, wychodzi z propozycją wprowadzenia hulajnóg elektrycznych na terenie Starego Sącza. To inicjatywa, która nawiązuje do przedsięwzięcia funkcjonującego w wielu miastach, także w Nowym Sączu. Hulajnogi mogą stać się środkiem komunikacji, nie tylko dla mieszkańców, uczniów, ale także turystów. Oni przecież coraz liczniej odwiedzają gminę Stary Sącz. 

Wszyscy wiemy, jak działa elektryczna hulajnoga. To bardzo sprytny, dwukołowy środek transportu z napędem elektrycznym. Pozwala na łatwiejsze poruszanie się po drogach, można dojechać do takich miejsc, gdzie samochodem nie sposób. To także ekologiczny środek transportu. Uruchomienie projektu hulajnóg elektrycznych może także służyć budowaniu wizerunku Starego Sącza, jako miasta nowoczesnego, przyjaznego obywatelom, turystom i środowisku. 

Taki projekt nie jest szczególnie kosztowny. Może na początku należy uruchomić go pilotażowo, aby wykluczyć wszelkie błędy i optymalizować. Po stworzeniu właściwej formuły działania, należy przejść do pełnoskalowego uruchomienia przedsięwzięcia.   

Czy takie przedsięwzięcie powinno zostać uruchomione w Starym Sączu? Można oddać swój głos w sondażu.

0
0

Poprawa dostępności strony