Czy Urząd Miasta powinien obowiązkowo pomagać Oferentom w kwestiach formalnych przy składaniu dokumentacji przetargowej do ogłaszanych postępowań w ramach projektów Budżetu Obywatelskiego?

TAK NIE Obecny wynik głosowaniaZagłosuj Zmiany regulaminu Budżetu Obywatelskiego  Niewielka Ilość podmiotów jest zainteresowana wykonywaniem projektów BO, które zostały skierowane do realizacji. Niewiele podmiotów przystępuje do konkursów i przetargów wyłaniających...

Czy Urząd Miasta powinien przesyłać do potencjalnych wykonawców informacje o ogłaszanych przetargach i konkursach dla projektów Budżetu Obywatelskiego?

TAK NIE Obecny wynik głosowaniaZagłosuj Zmiany regulaminu Budżetu Obywatelskiego  Projekty BO, które uzyskały największą liczbę głosujących są kierowane do realizacji. To oznacza, że Urząd Miasta ogłasza przetarg albo konkurs, w celu wyłonienia wykonawcy. W tym...

Poprawa dostępności strony