Graffiti w Krynicy

 

Założeniem projektu jest upiększenie przestrzeni miasta. Chodzi o elewacje publiczne. Zastąpienie nieestetycznych ścian budynków inspirującymi graffiti.

W ramach projektu zostaną wytypowane miejsca w przestrzeni miejskiej w Krynicy. Określonych zostanie 10 takich miejsc w mieście. 

Opracowane zostaną założenia dla rysunków. Założenia uwzględniać będą:

– postacie z historii Krynicy,

– ważne wydarzenia dla miasta,

– przekaz zakładający humor i suspens,

– ciekawą konwencję graficzną.

Propozycję taką zgłosiła Grupa Młodzieżowa działająca przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy. W związku z tym jednym z dziesięciu graffiti będzie mural na szkolnym budynku.

Ogłoszony zostanie konkurs otwarty dla propozycji. Szczegółowe zasady konkursu zostaną opracowane przy współpracy z zawodowymi grafikami.

Trzeba zatem zadać otwarte pytanie: czy miasto powinno uruchomić taki program?

Prosimy o oddanie głosu w tej sprawie.

3
6

Poprawa dostępności strony