Zmiany regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Obywatele składający projekty BO często nie wiedzą, jak wycenić niektóre pozycje projektu. Szczególnie, jeżeli dotyczy to prac infrastrukturalnych. Niepoprawna wycena skutkuje odrzuceniem takiego projektu. Takie zasady regulaminu BO obwiązują obecnie. Czy takie zasady należy utrzymać w regulaminie? 

Obecne zasady przy weryfikacji projektów, oceniania wycen poszczególnych pozycji są mało przyjazne dla obywateli, którzy składają projekty przedsięwzięć. Zmienić ten stan jest stosunkowo łatwo. Wystarczy wprowadzić obowiązek korygowania wycen zastosowanych przez obywateli w poszczególnych projektach. Zmian i korekt dokonywać będą urzędnicy weryfikujący projekty zgłaszane w BO. Oni powinni znać bieżące wyceny robót infrastrukturalnych, wycen stosowanych na rynku dotyczących innych działań, także tych miękkich, usługowych. To zwiększyłoby także racjonalność wydatków. 

Obywatele mogą mieć dobre intencję i na przykład źle wycenić budowę placu zabaw, czy chodnika, a także zaangażowanie usługodawcy. Urzędnicy komisji oceniającej mogą odrzucić taki projekt, z uzasadnieniem nieprawidłowej wyceny. Jeżeli wiedzą, że taka wycena jest nieprawidłowa, to znaczy, że znają tę prawidłową wycenę. Mogą zatem prosto ją wprowadzić do budżetu zgłoszonego projektu. Dzięki temu projekt stanie się kosztowo racjonalny i nie zostanie odrzucony. 

W takim podejściu zauważyć można duża pro-obywatelskość, ale można to także uznać za preferowanie i nierówne podejście i preferowanie. Nie warto dywagować. Znacznie lepiej zadać pytanie Obywatelom Miasta, co oni o tym sądzą. Czy weryfikacja wycen zastosowanych w budżetach projektów BO powinna mieć miejsce, czy też takie projekty, z nieprawidłowymi wycenami powinny być odrzucane? 

Prosimy o oddanie swojego głosu w tej sprawie.

Czy należy dopuścić w regulaminie Budżetu Obywatelskiego możliwość składania, oprócz projektów osiedlowych, przedsięwzięć dotyczących całego miasta? 

Czy należy wprowadzić limit ilości głosujących w osiedlach dla ważności projektów Budżetu Obywatelskiego?

2
0

Poprawa dostępności strony