Zmiany regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

W Nowym Sączu jest 25 osiedli. Obecny regulamin BO zakłada składanie wyłącznie projektów osiedlowych. Projekt, który uzyska największe poparcie w danym osiedlu jest skierowany do realizacji. Tak jest teraz. Trzeba zadać ważne pytanie: czy nie należy dopuścić możliwości składania projektów dotyczących całego miasta. 

To zagadnienie trzeba także uzupełnić o informację, że obecnie regulamin BO dopuszcza głosowanie każdego obywatela miasta na dowolny projekt osiedlowy. Każdy obywatel posiada oczywiście tylko jeden głos. 

Obecnie kilka projektów było promowanych jako projekty dotyczące całego miasta, wszystkich obywateli. To przypadek projektów osiedla Zawada i Nawojowska. One mają taki charakter i nastąpił niestety konflikt z projektami osiedlowymi. One zwyczajnie nie miały szans uzyskania tylu głosów, ile mogły uzyskać projekty dotyczące wszystkich obywateli miasta. Gdyby istniało rozróżnienie na projekty miejskie i osiedlowe, to wówczas nie wystąpiłby ten konflikt. 

Jak to szczegółowo zrobić, to trzeba jeszcze namysłu. Mogłoby być tak, że finansowane jest 25 projektów osiedlowych i na przykład jeden albo 2 projekty miejskie.

Zasadniczą kwestią jest ta, czy dopuszczamy projekty ogólne, dotyczące całego miasta. Jeżeli nie dopuszczamy, to pozostaje „po staremu”. Jeżeli dopuszczamy projekty ogólne, to teraz należy przemyśleć: ile ich może być skierowanych do realizacji, z jakim maksymalnym budżetem?  

Prosimy o oddanie swojego głosu w tej sprawie. 

W poprzednich głosowaniach na temat sądeckiego BO także można wziąć udział.

Czy należy wykluczyć z Budżetu Obywatelskiego projekty, które zawierają organizację wycieczek integracyjnych?

Czy należy wykluczyć z Budżetu Obywatelskiego projekty, które zawierają organizację spotkań integracyjnych?

 

 

2
0

Poprawa dostępności strony