Zmiany regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

W poprzednich konsultacjach zadawaliśmy pytanie dotyczące projektów o znamionach biznesowych, ściślej konsumenckich. To jednak szeroki zbiór możliwych projektów. Pytaliśmy także konkretnie o spotkania integracyjne. Tym razem chcielibyśmy przedstawić kolejny typ projektu i poddać ten problem publicznej ocenie. Chodzi o projekty zawierające WYCIECZKI INTEGRACYJNE. 

Organizacja wycieczek integracyjnych nie jest wyłącznym motywem żadnego z realizowanych projektów BO w Nowym Sączu w roku 2023. Natomiast w dziewięciu osiedlach działania turystyczne, wycieczkowe zaplanowano. 9 osiedli, to 36% wszystkich osiedli w Nowym Sączu. Należy uznać to za znaczną skalę. Kwotowo to także sporo – 440 993 tysiące złotych. 

Trzeba zatem zadać także otwarte i niezależne pytanie dotyczące organizacji takich wydarzeń. Nasze konsultacje nie polegają na tym, że chcemy stawiać tezy i narzucać odpowiedź. Zakładamy, że mogą istnieć stanowiska, że takie przedsięwzięcia powinny być regulaminowo dopuszczane w sądeckim BO. 

Trzeba także zauważyć, że wiele osób skorzystało z takich możliwości nieodpłatnych wyjazdów w ostatnich 2 latach. To najczęściej osoby z osiedli, które zaplanowały takie wyjazdy. Wyjazdy nie są niby ograniczane do osiedli, ale najczęściej te wyjazdy dotyczą mieszkańców danych osiedli. Osobnym zagadnieniem jest to, czy takie projekty powinny dotyczyć wszystkich Obywateli miasta. Oczywiście, wykluczenie takich wyjazdów jest najdalej idącą regulacją w ramach istniejącego regulaminu BO w Nowym Sączu. 

Prosimy o oddanie swojego głosu w tej sprawie.

5
0

Poprawa dostępności strony