Zmiany regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Obecnie nie ma dolnego limitu ilości osób biorących udział w głosowaniu ważności dla projektów BO. Na jednym z osiedli „zwycięski” projekt otrzymał 10 głosów. Osiedle zaś liczy ponad 3000 mieszkańców. 

Trzeba zadać retoryczne pytanie: kiedy obywatelski projekt jest … obywatelski? Jaka powinna być ilość obywateli, która popiera danych projekt, dla uznania jego ważności? 

Sprawa wydaje się otwarta, bo gdy dopuścimy ważność głosowania, gdy na przykład dwóch obywateli danego osiedla jest „za”, to znaczy, że każdy obywatel ma bardzo silny mandat. To świadczy o mocnym poszanowaniu jednostki – każdego Obywatela Nowego Sącza. 

Ale trzeba teraz podać inne rozwiązania w zakresie ważności głosowań. W wielu gremiach głosujących wprowadza się jednak zasadę quorum, większość względną i bezwzględną. Ustala się także ważność referendów, ze względu na procent głosujących. 

Mając to wszystko na uwadze, trzeba przemyśleć, czy nie należy w głosowaniach nad projektami osiedlowymi wprowadzić limitu 5, 10% ilości mieszkańców osiedla. Ale trzeba uwzględnić także, że nad projektami poszczególnych osiedli może  głosować każdy obywatel miasta. To sprawę komplikuje. 

Gdyby istniało rozróżnienie na projekty ogólno-miejskie i osiedlowe, to wtedy można wprowadzić symetryczne rozróżnienie: na projekty miejskie głosować może każdy obywatel miasta, a na projekty osiedlowe, tylko mieszkaniec osiedla. 

Pozostając jednak przy obecnych regulacjach BO, trzeba zadać pytanie podstawowe: wprowadzamy limity, czy ich nie wprowadzamy? 

Prosimy o oddanie swojego głosu w tej sprawie. 

W poprzednich głosowaniach na temat sądeckiego BO także można wziąć udział.

Czy należy dopuścić w regulaminie Budżetu Obywatelskiego możliwość składania, oprócz projektów osiedlowych, przedsięwzięć dotyczących całego miasta? TUTAJ

Czy należy wykluczyć z Budżetu Obywatelskiego projekty, które zawierają organizację wycieczek integracyjnych? TUTAJ

Czy należy wykluczyć z Budżetu Obywatelskiego projekty, które zawierają organizację spotkań integracyjnych? TUTAJ

 

 

3
0

Poprawa dostępności strony