Zmiany regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Niewielka Ilość podmiotów jest zainteresowana wykonywaniem projektów BO, które zostały skierowane do realizacji. Niewiele podmiotów przystępuje do konkursów i przetargów wyłaniających wykonawców. Przyczyn jest kilka, ale jedną z nich jest brak doświadczenia oferentów w wypełnianiu dokumentacji przetargowej. 

Korzystnie jest, jeżeli w postępowaniach przetargowych uczestniczy wiele podmiotów, które rywalizują ze sobą. Aby tak było, to trzeba informować, zachęcać możliwie dużą ilość podmiotów do uczestnictwa, ułatwiać składanie ofert, pomagać w przygotowaniu dokumentacji. To nie są skomplikowane sprawy, ale dla tych, którzy nabyli te kompetencje. Dla podmiotów, które pierwszy raz zamierzają wystartować, to: dokumentacja przetargowa, formatki, dostępy, dedykowane oprogramowania są kluczowa przeszkodą i powodem do rezygnacji z uczestnictwa w postępowaniu. Tego zasadniczo nie można zmienić, ale można ułatwić w dość prosty sposób. Wystarczy aby w dokumentacji przetargowej informować, że chętni do składania ofert uzyskają daleko idącą pomoc w kwestiach formalnych, bo tylko o takie chodzi. Pomoc w merytorycznej zawartości oferty jest niemożliwa, z uwagi na zasady konkurencyjności, czego wyjaśniać nie trzeba. Takie zachęty można także formułować przy informowaniu i zapraszaniu do uczestnictwa potencjalnych wykonawców.

Niewiele można zmienić, aby znacznie pomóc potencjalnym wykonawcom zwycięskich projektów BO w Nowym Sączu. Można jednak sprawy zostawić „po staremu”, bez zmian. Trzeba zadać pytanie Obywatelom miasta, czy taką zmianę w regulaminie sądeckiego BO należy wprowadzić? 

Prosimy o oddanie swojego głosu w tej kwestii.

Czy Urząd Miasta powinien przesyłać do potencjalnych wykonawców informacje o ogłaszanych przetargach i konkursach dla projektów Budżetu Obywatelskiego?

2
0

Poprawa dostępności strony