Zmiany regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Projekty BO, które uzyskały największą liczbę głosujących są kierowane do realizacji. To oznacza, że Urząd Miasta ogłasza przetarg albo konkurs, w celu wyłonienia wykonawcy. W tym postępowaniu obwiązują wszystkie zasady konkurencyjności, a realizacja jest powierzana tym podmiotom, które zgłosiły najkorzystniejsze oferty.  

Najczęstszym kryterium wyboru najlepszej oferty w przetargu jest cena. Stosowane są także inne kryteria, lokalizacji, doświadczenia. Dla jawności, transparentności postępowania przetargowego jest konieczność prowadzenia przy otwartej kurtynie. Korzystnie jest, jeżeli w postępowaniach przetargowych uczestniczy wiele podmiotów, które rywalizują ze sobą. Aby tak było, to trzeba informować, zachęcać możliwie dużą ilość podmiotów do uczestnictwa, ułatwiać składanie ofert, pomagać w przygotowaniu dokumentacji.

Organizator przetargu – Urząd Miasta – może ustawowo ograniczyć się do opublikowania przetargu. Może także, dla dobra sprawy, zadać sobie więcej trudu i na przykład wysłać 5, 10 informacji, zaproszeń do podmiotów z Nowego Sącza, które potencjalnie mogą zająć się realizacją zwycięskich projektów BO. 

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że istnieje niewielkie zainteresowanie przetargami, ofert wpływa niewiele, czasami nawet tylko jedna. Realizacją zajmują się powtarzające się podmioty. To może się zmienić, jeżeli Urząd Miasta będzie wykazywał się większą aktywnością w propagowaniu przetargów i konkursów projektów BO. 

Oczywiście, aby to zmienić, trzeba wprowadzić stosowne regulacje w kwestii propagowania przetargów. Może zostać „po staremu”, ale można dokonać zmiany w tym względzie. To jest zasadnicze pytanie dotyczące tej sprawy. 

Prosimy o oddanie swojego głosu w tej kwestii.

Oczywiście, aby to zmienić, trzeba wprowadzić stosowne regulacje w kwestii propagowania przetargów. Może zostać „po staremu”, ale można dokonać zmiany w tym względzie. To jest zasadnicze pytanie dotyczące tej sprawy.

Prosimy o oddanie swojego głosu w tej kwestii.

Poprzednie głosowania:

Czy należy wprowadzić limit ilości głosujących w osiedlach dla ważności projektów Budżetu Obywatelskiego?

Czy należy dopuścić w regulaminie Budżetu Obywatelskiego możliwość składania, oprócz projektów osiedlowych, przedsięwzięć dotyczących całego miasta?

 

0
0

Poprawa dostępności strony