Młodzieżowe świetlice na sądeckich osiedlach 

Celem funkcjonowania takich świetlic jest podjęcie działań, aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu w wieku nastoletnim poprzez zapewnienie miejsca dla grup rówieśniczych, w których byłyby promowane i rozwijane „zdrowe” pasje. 

Problemem będą kwestie lokalowe, ale poprzez podjęcie współpracy z zarządem osiedla i wykorzystaniem istniejącej infrastruktury świetlicowej można zorganizować taką młodzieżową świetlicę osiedlową. Tam będą eksponowane propozycje. One także mogą być mocno zindywidualizowane. Oferty, projekty będą powstawać także na zasadzie inicjatywy oddolnej osiedlowej młodzieży. W dalszej kolejności będą podejmowane odpowiednie kroki do realizacji tych pomysłów. 

Wstępne propozycje projektów/klubów:

  • Klub siatkówki
  • Szkoła graffiti
  • Klub szachowy
  • Klub „łazikowi”-górski
  • Klub fotograficzny
  • Pojedynki w grach planszowych
  • Klub dyskusyjny

Projekt działać będzie na zasadach peer education, w oparciu o pracę wolontariuszy. Można zastosować również zasady skautingu, gdzie będą „wychowywane” kolejne pokolenia społeczników i wolontariuszy. Zakres projektu: młodzież w wieku 12-25 lat.

To przykład projektu tak zwanego miękkiego, który może być uruchomiony i realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Czy to jest odpowiednia koncepcja? Można oddać swój głos w tej sprawie.

0
0

Poprawa dostępności strony