Centrum Kopernik na Starówce 

Centra wzorowane na Kopernik cieszą się niezwykłą popularnością. Tam gdzie powstają przyciągają tłumy zwiedzających. Dlaczego tak się dzieje? Centra łączą synergiczne koncepcje placu zabaw z edukacją. Tak to działa. Zwiedzać można takie miejsca kilka razy. One przeciągają także turystów. W przypadku Nowego Sącza byliby to głównie turyści „wewnętrzni”, czyli mieszkańcy regionu Sądecczyzny. Bardzo dobrą inspiracją są inwestycje turystyczne w Starym Sączu, leśne molo, bobrowisko, wieże widokowe. 

Pewnym problemem jest lokalizacja. Ale na sądeckiej starówce jest wiele pustych budynków, choćby ten na ulicy Szwedzkiej. Takie Centrum nie musiałoby być zlokalizowane w jednym miejscu. Ważna jest koncepcja. Można ją modelować, niekoniecznie musi być tak samo jak w Warszawie. Można wprowadzać inne motywy nauki, a nawet sztuki, interaktywnej sztuki nowoczesnej, malarstwa i rzeźby. Każde miejsce (kamienica) poświęcone byłoby czemuś innemu. Trzeba to jedynie starannie przemyśleć.

W taki sposób mogłaby ożyć sądecka starówka. Oczywiście problemem są koszty. One nie byłyby małe. Może warto przeprowadzić wstępne studium wykonalności takiego przedsięwzięcia.

Ważna jest opinia obywateli Nowego Sącza. Można teraz oddać swój głos w tej sprawie.

3
0

Poprawa dostępności strony