Decentralizacja decyzji w Nowym Sączu 

 

Zagadnienia centralizacji i decentralizacji władzy to tematy bardzo nośne obecnie. Sprawa dotyczy zarządzania całymi państwami. Dotyczyć może także zarządzania gminami i miastami. Także takiej wielkości jak Nowy Sącz. 

To oczywiste, że część inwestycji dotyczy całego miasta. Te decyzje powinny zostać wyłączone z partykularyzmów osiedlowych. Tutaj potrzebna jest decyzja zarządu i rady miasta. 

Istnieje jednak spora ilość decyzji inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poziomie osiedli. Przy założeniu parytetu liczby mieszkańców poszczególnych, można oddać głos zarządom tych osiedli, a nawet bezpośrednio mieszkańcom. Wystarczy wykorzystać technologię zdalnego oddawania głosów. 

Przy takim podejściu zwiększy się partycypacyjność obywatelska w naszym mieście. A może także trafność inwestycyjna? 

W tej sprawie można oddać głos.

1
0

Poprawa dostępności strony