Program edukacji przeciwdziałającej przemocy seksualnej

 

Przemoc seksualna wobec młodzieży to trudny i delikatny temat, który nadal stanowi poważny problem w Polsce. Edukacja jest kluczowa. Wiedza na temat przeciwdziałania i prewencji takiej przemocy, to potężne narzędzie dla młodzieży, która doświadcza tego rodzaju nadużyć.

Celem projektu jest dostarczenie dzieciom i młodzieży niezbędnej wiedzy w zakresie przemocy seksualnej. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, czym jest przemoc seksualna, jak ją rozpoznać, i co robić w przypadku jej doświadczania. Projekt skupia się także na prewencji, uczy, jak unikać potencjalnych zagrożeń, a także zachęca do otwartej komunikacji w rodzinie i społeczności. Projekt polega na organizacji dwugodzinnych zajęć, prowadzonych przez specjalistę, takiego jak seksuolog lub psycholog z doświadczeniem w obszarze traumy. Zajęcia adresowane są do uczniów między siódmą klasą szkoły podstawowej a trzecią klasą szkoły średniej.

Jednym z ważnych aspektów naszego pomysłu jest jego apolityczny charakter. Bez względu na różnice polityczne, wszyscy zgadzamy się co do konieczności ochrony naszych dzieci przed przemocą. Projekt ten stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i dobro młodzieży, niezależnie od spraw światopoglądowych i orientacji politycznych. Ma na celu zjednoczyć wszystkich, niezależnie od przekonań i przynależności politycznej, w trosce o przyszłość młodzieży. Przemoc seksualna, to problem globalny, który wymaga naszej uwagi i działania. Dzieci i młodzież w Polsce zasługują na bezpieczeństwo i wsparcie, a edukacja stanowi klucz do zapewnienia im tych podstawowych praw.

Edukacja nie jest kosztem, ale inwestycją w przyszłość. Projekt “Ochrona Dzieci przed Przemocą Seksualną” to krok w kierunku zwiększenia świadomości i ochrony naszych najmłodszych obywateli. Bezpieczne dzieci to szczęśliwe dzieci, a to jest wartość, która powinna być naszym wspólnym celem.

Trzeba także zadać pytanie “czy taka edukacja nie powinna być wprowadzona systemowo w sądeckich szkołach”? Czy te zajęcie nie powinny być finansowane przez gminę Nowy Sącz?

W tej sprawie młodzież naszego miasta powinna zabrać głos poprzez uczestnictwo w sondażu.

1
0

Poprawa dostępności strony