Kampania społeczna – SUSZA

 

Celem projektu jest symultaniczne przeprowadzenie kampanii społecznej w Nowym Sączu, która dotyczyć będzie zjawiska suszy i potrzebie oszczędzania wody.

Nazwa kampanii to NA PRZEKÓR SUSZY!

Problemem społecznym, którym narasta z roku na rok jest deficyt wody, który doprowadza do nieodwracalnych skutków, do suszy. W Polsce zasoby wodne są na podobnym poziomie co w Egipcie. Na jednego mieszkańca Polski przypada zaledwie 1600 m3 słodkiej wody rocznie. W Polsce brak wody narasta od dawna. Polska wysycha. Ten problem dotyczy także Sądecczyzny. Wystarczy porównać poziom głównych rzek obecnie i 20 lat wcześniej. Globalne ocieplenie przyczynia się również do niedoborów wody. Niedostateczna część społeczeństwa zdaje sobie sprawę, że należy oszczędzać wodę. Trzeba aktywnie uświadamiać obywateli, że w swoim zakresie mogą także przyczynić się do ograniczania zjawiska suszy.

Zestaw działań obywatelskich promowanych w ramach kampanii NA PRZEKÓR SUSZY!:

  • ograniczanie zużycia wody,
  • nie marnowanie żywności,
  • gromadzenie deszczówki,
  • sadzenie drzew,
  • zamiast trawnika – łąka kwiatowa.

Działania podejmowane w ramach projektu to:

  • stworzenie 10 scenariuszy filmików związanych z wodą i suszą, ogłoszenie konkursu, w którym będą mogli uczestniczyć mieszkańcy Sądecczyzny. Konieczne będzie stworzenie draftów scenariuszy,
  • nakręcenie filmików. Filmiki nakręcone zostaną przez profesjonalne studio filmowe,
  • dystrybucja filmików w sądeckich mediach. Dostarczanie poszczególnych filmików i tekstów do wszystkich redakcji sądeckich mediów,
  • dystrybucja filmików w mediach społecznościowych. Działanie w ramach koordynacji projektem, przez zespół projektowy,
  • napisanie 10 artykułów na temat oszczędzania wody i przeciwdziałaniu suszy. Tworzą osoby ze środowiska dziennikarskiego,

Akcja prowadzona będzie przez 6 miesięcy – wiosną i latem.

Ostatnie zmiany w regulaminie sądeckiego BO wprowadziły projekty ogólnomiejskie, ale jednocześnie wykluczyły projekty miękkie z tych miejskich projektów. Mimo tego obywatele mogą wypowiedzieć się w głosowaniu na temat akcji Susza.

 

 

2
0

Poprawa dostępności strony