Pomnik Sędziwoja w Nowym Sączu

 

Czy należy upamiętniać wielkich ludzi związanych z Sądecczyzną? Jeżeli tak, to należy tak uczynić wobec Sędziwoja, poprzez powstanie pomnika tej wybitnej postaci związanej z ziemią sądecką, co stanowić będzie ważną atrakcję turystyczną oraz istotny element budowania tożsamości mieszkańców Sądecczyzny. 

Michał Sędziwój urodził się w 1566 r. w Łukowicy koło Nowego Sącza. Zyskał sławę jednego z najwybitniejszych alchemików i naukowców swoich czasów. Prawdopodobnie jest on odkrywcą tlenu. Studiował w Krakowie, Cambridge, Ingolstadt, Lipsku, Altdorfie, Frankfurcie, Rostocku, Wittenberdze oraz Wiedniu. Jako sekretarz królewski Zygmunta III Wazy wykonywał liczne misje dyplomatyczne. 

Historia odgrywa niezwykle istotną rolę w budowaniu tożsamości. Pamięć o wielkich przodkach napełnia nas dumą i buduje przywiązanie do regionu, sprawiając, iż chętniej w nim pozostajemy. Wykorzystanie postaci renesansowego historyka Marcina Kromera m.in. w pobliskim Bieczu udowadnia, że wzrost świadomości i wiedzy mieszkańców może iść w parze z rozwojem turystyki. Pomnik Sędziwoja mógłby stać się ważną atrakcją turystyczną na mapie Sądecczyzny, miejscem spotkań, punktem orientacyjnym a w przyszłości może nawet symbolem miasta takim, jakim dla Krakowa jest pomnik Adama Mickiewicza. 

Upamiętnienie Sędziwoja, poza zasłużonym uczczeniem pamięci wielkiego alchemika, mogłoby przynieść także liczne korzyści zarówno dla wzrostu świadomości oraz patriotyzmu lokalnego mieszkańców jak i rozwoju turystyki na ziemi sądeckiej. Pomnik byłby także jednym z elementów atrakcji turystycznej. To wymaga szerszego namysłu i opracowania strategii turystycznej związanej z Sędziwojem. 

W tej sprawie można zabrać głos uczestnicząc w konsultacjach.

2
0

Poprawa dostępności strony