Systemowe zajęcia z dietetyki

Głównie chodzi o zagadnienie otyłości wśród dzieci i młodzieży. To problem społeczny. W Polsce nie jest dobrze, prawie co czwarty uczeń dotknięty jest nadwagą bądź otyłością. Przyczyna jest w zasadzie jedna: to złe nawyki żywieniowe. Pochłanianie zbyt dużej ilości kalorii, cukrów i tłuszczów. Co także ważne, szacuje się, że u około 75% nastolatków z nadwagą wystąpi otyłość w dorosłym życiu. 

Kilka lat temu przez Polskę przetoczyła się debata nad sprawą złego odżywania się dzieci i młodzieży. Planowano wprowadzić regulacje prawne dotyczące żywności sprzedawanej w sklepikach szkolnych. Temat się szybko upolitycznił i zwyczajnie przepadł. Problem jednak pozostał. Inna sprawa, to taka, czy zakazy i nakazy są skutecznym sposobem dla rozwiązania problemu. 

Sprawa złych nawyków żywieniowych dotyczy także sądeckiej młodzieży. Podobnie, jak w całej Polsce, także na Sądecczyźnie nic nie robi się w tej kwestii. Koncepcja pomysłu polega na konsultacjach dietetycznych i szerzeniu wiedzy na temat zdrowego odżywiania u młodych osób. Z tym wiąże się także ważne zagadnienie kondycji psychologicznej młodzieży. 

W ramach projektowanego przedsięwzięcia odbywałyby się spotkania z dietetykiem oraz osobami zajmującymi się leczeniem zaburzeń odżywiania u pacjentów. Prelekcje odbywałyby się co dwa tygodnie w szkole w klasach o profilu ratowniczym. W ramach wizyt osób z zewnątrz umieszczane byłyby fotorelacje ze spotkań. 

Takie działanie umożliwiałoby zachęcanie uczniów do wysłuchania prelekcji, poznania problemów odżywiania oraz dla osób prowadzących byłaby to skuteczna promocja spraw związanych z optymalnym odżywianiem. 

Czy takie zajęcia powinny być organizowane w LO w Starym Sączu, a może także w innych szkołach powiatu nowosądeckiego? 

Można w tej sprawie zająć stanowisko i oddać głos. 

1
0

Poprawa dostępności strony