Bon edukacyjny w Nowym Sączu 

Sprawa nie jest łatwa, ale jednak realizowalna. W mieście funkcjonuje około 40 szkół podstawowych i średnich. Gdyby umiejętnie wprowadzić w mieście bon edukacyjny, to ten mógłby docelowo wpłynąć na wzrost konkurencyjności usług edukacyjnych w mieście.

Bon edukacyjny funkcjonowałby jako określona kwota pieniężna wnoszona do budżetu szkoły przez każdego ucznia. W ramach bonu uczeń miałby darmową naukę, a z bonu pokrywane byłyby wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji szkoły, wydatki rzeczowe. Bon edukacyjny zostałby powiązany z poziomem publicznego funkcjonowania szkół miejskich.

W tej sprawie można oddać swój głos.

2
0

Poprawa dostępności strony