Mieszkania dla młodych

 

To truizm, że młodym ludziom trudno jest rozpocząć samodzielne życie bez pracy, ale i zasadniczą rolę odgrywa sprawa mieszkania. Czy do tej ważnej sprawy mieszkania dla młodych powinna włączyć się gmina, Nowy Sącz? Czy powinien zostać uruchomiony specjalny Program pomocy młodym ludziom w kwestii  mieszkaniowej? Taki Program mógłby stać się również remedium dla problemu opuszczania Nowego Sącza przez młodych.

Należy także nakreślić założenia dla takiego Programu. Wsparcie skierowane byłoby do osób w wieku 18-35 lat, osiągających stosunkowo niskie dochody i nie będących w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów pozyskania mieszkania. Chodzi o ułatwienia w pozyskiwaniu kredytów mieszkaniowych, dofinansowaniu kosztów kredytów przez miasto. To oczywiste, że wsparcie powinno być przekazywane dokładnie dla tych, którzy go potrzebują. Konieczne jest opracowanie dobrych i prostych kryteriów.

Co może w zamian otrzymać miasto? Osoba, rodzina, która otrzyma wsparcie pozostanie w Nowym Sączu, będzie pracować, płacić podatki. Miasto to przede wszystkim ludzie, to oni zapewniają rozwój. Emigracja młodych ludzi z Nowego Sącza to strategiczna strata.

Trzeba w tym miejscu zadać zasadnicze pytanie: czy taki Program powinien zostać uruchomiony w Nowym Sączu? To będzie się wiązać z kosztami, a jeżeli tak, to finansowanie takiego Programu spowoduje, że inne potrzeby gminy nie zostaną sfinansowane. Jest wybór. Co sądzą o tym obywatele? Można w tej sprawie swój głos.

2
1

Poprawa dostępności strony