Kampania społeczna – SEGREGUJ ŚMIECI 

 

Celem projektu jest symultaniczne przeprowadzenie kampanii społecznej w Nowym Sączu.  

Nazwa kampanii to SEGREGUJ ŚMIECI!  

Problemem społecznym jest niedostateczny poziom segregowania prowadzony przez gospodarstwa domowe na terenie Nowego Sącza. Ta sprawa jest także związana z wymogami prawnymi, które mówią, że w gminach do 2025 powinno się poddawać recyklingowi i uprzedniej segregacji 55% odpadów. Sądeckie miasta oscylują wokół 40%. Recykling wymaga także nakładów, a najlepszym sposobem dla obniżenia kosztów recyklingu jest prowadzenie skutecznej segregacji odpadów już w gospodarstwach domowych. Wymaga to ciągłej i sukcesywnej edukacji, dla której adekwatnym sposobem jest prowadzenie społecznych kampanii uświadamiających.

Niniejszy projekt jest planem zorganizowania kampanii informacyjnej i uświadamiającej skierowanej do gospodarstw domowych.

Cele kampanii to:

  • ogólne podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i wiedzy z zakresu gospodarki odpadami,
  • rozwijanie dobrych praktyk postępowania z odpadami, począwszy od świadomych zakupów, ograniczania wytwarzanych śmieci, a głównie przez ich segregację,
  • uświadamianie drogi produktu od jego wytworzenia przez użytkowanie, wyrzucenie, sortowanie aż po recykling i wytworzenie nowej wartości,
  • promowanie postawy: eko-zakupów i eko-lodówki.

Akcja prowadzona będzie przez 6 miesięcy.

Projekt może wystartować w konkursach Budżetu Obywatelskiego, może otrzymać finansowanie z funduszy celowych gminy, albo spółki komunalnej Nova. Projekty miękkie nie mogą być realizowane w ramach ogólnomiejskich. 

Można w tej sprawie oddać głos.

3
0

Poprawa dostępności strony