Integracyjne place zabaw i siłownie dla niepełnosprawnych

w Nowym Sączu

 

Osoby z niepełnosprawnością często czują się odrzucone przez społeczeństwo. To forma dyskryminacji. Można temu w jakiś sposób zaradzić i wypełnić ewidentną lukę w sądeckiej przestrzeni publicznej. Może zadziwiać także, że nikt o tym dotąd nie pomyślał. Jednak trzeba zaznaczyć, że pomyślała o tym całkiem niedawno Grupa Młodzieżowa z Zespołu Szkół Społecznych “SPLOT”. Oto szczegóły tego przedsięwzięcia: 

Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni zabawowej dla mieszkańców Nowego Sącza, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej. Projekt przyczyni się do integracji mieszkańców i poprawy zdrowia oraz aktywności fizycznej. Istnieje problem braku dostępności miejsc zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami, a projekty takie jak ten są ważne dla budowania bardziej zrównoważonych i inkludujących społeczeństw. Plac zabaw i siłownia pod chmurką będą dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta, a ich dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami przyczyni się do ich integracji ze społeczeństwem i zwiększenia ich poczucia przynależności, czy normalności w życiu codziennym. 

Co trzeba zrobić? Po pierwsze, należy wybrać sprzęt, czyli konkretne przyrządy do zabawy i ćwiczeń, na przykład huśtawki dla osób na wózkach inwalidzkich. Po drugie, trzeba ten sprzęt zainstalować na wybranych placach zabaw w mieście. Wykonawczo, trzeba zastąpić piasek na drogach placów zabaw bardziej stałym podłożem dzięki, któremu osoby używające wózki będą mogły się wygodnie po nich poruszać, dodanie zabawek sensorycznych oraz dostosowanie huśtawek, karuzeli, zjeżdżalni oraz sprzętu do siłowni do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zacząć należy od tego transparentnego placu zabaw na terenie Parku Strzeleckiego. To dziwne, że projektant odnawianego Parku nie pomyślał o takim sprzęcie…

Projekt “Integracyjne place zabaw i siłownie pod chmurką” to ważny krok w kierunku budowania społeczeństwa, w którym każdy ma zapewniony dostęp do przestrzeni zabawowej oraz możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. 

Aby taki projekt wdrożyć w życie trzeba finansowania. Czy źródłem środków nie mógłby stać się Budżet Obywatelski? Ale trzeba także pamiętać, że jeżeli zostanie sfinansowane to przedsięwzięcie na danym osiedlu, to nie zostanie zrealizowane inne przedsięwzięcie. Trzeba zadecydować, a mogą to zrobić mieszkańcy miasta, osiedla oddając swoje głosy podczas procedury wyboru projektów sądeckiego BO. 

Ale już teraz w sondażu Obywatele Miasta mogą się wypowiedzieć oddając swój głos.

1
0

Poprawa dostępności strony