Sztuka i filozofia w sądeckich szkołach średnich 

Kultura wysoka przeżywa od lat olbrzymi i trwały kryzys. Polega on głównie na braku odbiorców i widowni. Szczególnie ten problem objawia się w odniesieniu do sztuki współczesnej, która ma znikomą grupę odbiorców. Ten fakt trzeba rozumieć jako proces, który polega na wzrastającej dominacji popkultury, ale także na nie uwzględnianiu sztuki współczesnej w przekazach medialnych. Ten rodzaj sztuki jest szczególnie niedostępny dla uczniów sądeckich szkół średnich. Uczniowie z większych miast mają większy dostęp do tego typu sztuki z racji istnienia placówek kultury udostępniających publicznie obiekty sztuki współczesnej. 

Sztuka jest powiązana z myślą, a tę najlepiej ekstrapolują różne prądy filozofii i socjologii. Pokazywanie sztuki i filozofii razem, przyczyni się do synergii i lepszego rozumienia zagadnień. 

Sztuka współczesna i filozofia w zasadzie nie występuje w programach edukacyjnych, a jeżeli jest prezentowana to w sposób niewłaściwy i nieatrakcyjny dla młodzieży. To pogłębia przekonanie o jej elitarności, oderwaniu od rzeczywistości, komplikacji, mylnym przekonaniu o przeroście formy nad treścią. 

Sztuka XX wieku jest związana ze współczesnością, odpowiada na jej wyzwania, może także dostarczać znacznych wrażeń estetycznych i poznawczych. Jeżeli zatem nie jest odpowiednio prezentowana już w młodości, to najczęściej nie jest przedmiotem zainteresowań w późniejszych okresach życia. 

Podstawową przyczyną, dla której w dorosłym życiu niechętnie obcuje się ze sztuką, jest brak odpowiedniej edukacji. Podręczniki do plastyki, muzyki są niewłaściwie zredagowane, nie przygotowują młodzieży do odbioru sztuki, tym bardziej sztuki współczesnej. 

Taki program fakultatywnego nauczania może zostać uruchomiony przez gminę Nowy Sącz. 

Projekt może wystartować w konkursach Budżetu Obywatelskiego, może otrzymać finansowanie z funduszy celowych gminy.  

W tej sprawie można oddać głos.

2
0

Poprawa dostępności strony