Akademia Technologii w sądeckich szkołach średnich

Projekt dotyczyć będzie prezentacji zagadnień technologii – Informatyki, Biochemii, Automatyki Przemysłowej.

Projekt skierowany do młodzieży szkolnej. Jego głównym założeniem jest rozbudzenie zainteresowań technologicznych i naukowych. Na wydarzeniu będzie można spotkać wykładowców zajmujących się kwestiami naukowymi w ramach określonych gałęzi technologicznych. Przeprowadzone zostaną interaktywne wykłady z uczestnikami. Uczestnictwo młodzieży szkół średnich to szansa na określenie dalszej ścieżki edukacji, poznanie świata technologii. Istotny będzie także bezpośredni kontakt z przedstawicielami nauki z uczelni Małopolski. 

Kluczowe dla projektu i prowadzenia wykładów będą:

– wybór odpowiednich zagadnień: informatyki, biochemii, automatyki przemysłowej,

– powiązanie zagadnień ze współczesnymi trendami w rozwijaniu technologii, badań naukowych,

– sposób prezentacji, organizacja prelekcji,

– wykład zakładający interakcyjność uczestników prelekcji,

– możliwość prowadzenia prelekcji zdalnie. 

Uczestnictwo w projekcie może wpłynąć na młodzież w ich wyborach życiowych. Efektem ubocznym, ale także pozytywnym, będą relatywnie wyższe wyniki uzyskane na maturze przez uczestników prelekcji.

Do realizacji projektu zostaną zaproszone:

– Akademia Górniczo-Hutnicza,

– Uniwersytet Jagielloński,

– Akademia Nauk Stosowanych. 

Projekt może wystartować w konkursach Budżetu Obywatelskiego, może otrzymać finansowanie z funduszy celowych gminy. 

W tej sprawie można oddać głos.

1
0

Poprawa dostępności strony