Defibrylator

 

To urządzenie najogólniej pisząc: ratuje ludzkie życie. Nie należy traktować tych urządzeń, jako szpitalnej infrastruktury ratowniczej. Odpowiedź na to pytanie wydaje się zatem oczywista. Ale czy takie urządzenia powinno się kupować ze środków Budżetu Obywatelskiego? A może taki zakup nie powinien obciążać BO i zostać finansowany z centralnego budżetu gminy? Być może każda dobrze zarządzana gmina powinna kupić takie urządzenia nawet, jeżeli nie uruchomiła BO w swojej gminie. 

Z inicjatywą zakupu takich urządzeń wystąpiła Grupa Młodzieżowa funkcjonująca przy Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu. Niestety, w Starym Sączu nie funkcjonuje już Budżet Obywatelski od kilku lat. Inicjatywna młodzież ze starosądeckiego Liceum nie może wystąpić zatem z taką inicjatywą obywatelską, aby zakupić przynajmniej jeden zdalny, automatyczny defibrylator i zainstalować go na szkolnym budynku. 

Urządzenie służyłoby nie tylko szkole, ale także obywatelom Starego Sącza, licznie odwiedzającym miasto turystom. Takie instalacje zwiększają „przyjazność miasta”, chociaż szkoda, że na wypadek tragicznych wydarzeń. Trzeba zadać pytanie, czy jedno urządzenie wystarczy dla całej gminy? Może trzeba także pomyśleć o Barcicach, Gołkowicach? 

Przeznaczenie i działanie defibrylatora nie jest powszechnie znane. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo pożyteczne urządzenie przy przywracaniu akcji serca, w przypadku jego nagłego zatrzymania. Chodzi głównie o zawały serca. Krótko mówiąc, jeżeli nie zadziała się możliwie szybko, to … może być już za późno. 

Technologie rozwijają się i obecnie można zainstalować automatyczny defibrylator. Zainstalowanie takiego urządzenia, na przykład na budynku szkoły daje duże możliwości. Dobrze usytuowane urządzenie w mieście, na żądanie wyzwala impuls elektryczny o odpowiedniej energii, to pobudza zatrzymaną pracę serca. W automatycznym defibrylatorze proces rozpoznawania rytmu serca i decyzja o konieczności defibrylacji zachodzą zupełnie bez udziału operatora – urządzenia zainstalowane na ciele chorego i defibrylator kontaktują się zupełnie automatycznie.

Zakup i instalacja takich urządzeń wydaje się wprost oczywista. A w gminach realizujących projekty Budżetu Obywatelskiego, to powinny być zgłoszone takie projekty jako miejskie. BO realizowane jest w Nowym Sączu i Krynicy. W Krakowie, w ramach tamtejszego BO, kupiono 15 profesjonalnych defibrylatorów AED. 

Młodzież z Liceum w Starym Sączu proponuje i inspiruje. Może jej głos zostanie usłyszany w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu? Trzeba liczyć, że znajdą się pieniądze.

Można także uważać takie zakupy urządzeń za tak oczywiste, że powinny być realizowane automatycznie z centralnego budżetu gminy, bez obciążania Budżetu Obywatelskiego.  

Swój głos w tej sprawie można oddać w sondażu.

2
0

Poprawa dostępności strony