Inspirujące elewacje

 

Założeniem projektu jest upiększenie przestrzeni miasta. Chodzi o elewacje publiczne. Zastąpienie nieestetycznych napisów inspirującymi grafikami, rysunkami, graffiti.

W ramach projektu zostaną wytypowane miejsca w przestrzeni miejskiej Nowego Sącza. Określonych zostanie 100 takich miejsc na wybranych osiedlach. 

Opracowane zostaną założenia dla rysunków. Założenia uwzględniać będą:

– postacie z historii Nowego Sącza,

– ważne wydarzenia dla miasta,

– przekaz zakładający humor i suspens,

– ciekawą konwencję graficzną.

Ogłoszony zostanie otwarty konkurs dla propozycji. Szczegółowe zasady konkursu zostaną opracowane przy współpracy z zawodowymi grafikami.

Opracowana zostanie strona www, gdzie umieszczone zostaną oferty zgłaszane w ramach konkursu. Będą one prezentowane jako komputerowe wizualizacje. Wybrane zostaną 3 propozycje koncepcji grafik.

Przedstawiane koncepcje poddane zostaną obywatelskiej ocenie. Do tego wykorzystane będzie narzędzie głosowania zdalnego.

Trzeba zatem zadać otwarte pytanie: czy miasto powinno uruchomić taki projekt?

5
0

Poprawa dostępności strony