Inspirujące elewacje w Starym Sączu – zagłosuj!

Koncepcja projektu zakłada upiększenie przestrzeni miasta. Chodzi o elewacje na budynkach publicznych. Zastąpienie nieestetycznych napisów inspirującymi grafikami, rysunkami, kolorami. 

W ramach projektu zostaną wytypowane miejsca w przestrzeni miejskiej Starego Sącza. Określonych zostanie 20 takich miejsc. Opracowane zostaną założenia dla rysunków. Założenia uwzględniać będą:

– postacie z historii Starego Sącza,

– ważne wydarzenia dla miasta,

– przekaz zakładający humor i suspens,

– ciekawą konwencję graficzną,

– tematykę społeczną i humanitarną.

Ogłoszony zostanie konkurs otwarty dla propozycji. Szczegółowe zasady konkursu zostaną opracowane przy współpracy z zawodowymi grafikami. Opracowana zostanie strona www, gdzie umieszczone zostaną oferty zgłaszane w ramach konkursu ofert. Będą one prezentowane jako komputerowe wizualizacje. Wybrane zostaną najlepsze propozycje koncepcji grafik.

Całość projektu mogłaby zostać sfinansowana z funduszy celowych gminy lub w ramach Budżetu Obywatelskiego. Można również ubiegać się o sponsoring prywatny.

Co na to mieszkańcy Starego Sącza?

1
0

Poprawa dostępności strony