MAM POMYSŁ – aplikacja lub strona www do zgłaszania pomysłów  

 

Aplikacja lub strona www do zgłaszania przez mieszkańców i innych zainteresowanych osób projektów, usprawnień, pomysłów do realizacji w Krynicy. Każdy mieszkaniec mógłby wystąpić z propozycją na niewielką inwestycję lub bardziej kosztowną realizację pomysłu, która według niego byłaby potrzebna w Krynicy.

Nawet gdyby nie doszło do realizacji, to na stronie byłaby zamieszczona informacja o przeszkodach czy warunkach do spełnienia. Ta forma publicznej komunikacji zwiększy aktywność obywatelską mieszkańców. Pomoże zmobilizować ich do informowania władz czy służb komunalnych o drobnych usterkach (np. dotyczących dróg, chodników). Jednocześnie przez aplikacje władze mogą informować mieszkańców o przeprowadzanych projektach, spotkaniach czy wydarzeniach w gminie.

0
0

Poprawa dostępności strony