Młodzieżowy Budżet Obywatelski (MBO) z wielkim powodzeniem jest realizowany w wielu miastach w Polsce. Ma on na celu promowanie aktywności obywatelskiej, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, umożliwienie uczniom wpływu na zagospodarowanie szkół, do których uczęszczają. Realizacja każdego projektu wymaga również od młodzieży ważnych umiejętności: diagnozowania potrzeb, planowania i dobrej pracy zespołowej, umiejętności organizacyjnych.

MBO to część budżetu miasta przeznaczona na sfinansowanie projektów zgłoszonych do realizacji przez uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych. Przeważnie kwota MBO podzielona jest w równych częściach pomiędzy szkoły, które wezmą udział w konkursie. Różne miasta przeznaczają różne kwoty na szkołę (np. 10 000 zł.).

Propozycję zadań może zgłosić każdy uczeń, którego szkoła bierze udziału w tym działaniu, pod warunkiem, że do swojego pomysłu przekona minimum np. 20 czy 30 rówieśników, a pomysł jest zgodny ze statutem szkoły. Młodzież może promować swoje pomysły MBO w mediach społecznościowych filmem promocyjnym czy zorganizować ciekawą lekcję wychowania obywatelskiego, pokazując na czym polega zarządzanie miastem.

Jakie pomysły były realizowane w ramach MBO w innych miastach:

  • doposażenie siłowni szkolnej;
  • powstała w świetlicy strefa edukacyjno–rozrywkowa (zakup sprzętu multimedialnego, w tym telewizor z nagłośnieniem soundbar);
  • zamontowanie ażurowego regału, który służy również jako otwarta biblioteczka (uczniowie mogą wymieniać się i przynosić własne pozycje czytelnicze);
  • mobilna pracownia komputerowa (zakupienie laptopów i projektora);
  • rozbudowa szkolnego radiowęzła;
  • stworzenie strefy śniadaniowo – rekreacyjnej;
  • zakup pomocy naukowych do nauki chemii, fizyki oraz biologii;
  • szkolne nagłośnienie;
  • zakup sofy na szkolny korytarz;
  • stworzenie muralu na budynku szkoły.

Dobrą praktyką jest, aby zgłaszane projekty były oddolną inicjatywą uczniów, a nie inspirowane np. przez nauczycieli czy dyrektorów szkół. Młodzi ludzie potrzebują konkretnego celu swojego działania, muszą widzieć, że robią coś potrzebnego, co będzie z korzyścią dla ich szkoły czy najbliższego środowiska. Nie lubią oni robienia czegoś na zasadzie sztuki dla sztuki czy na pokaz. To uczniowie sami muszą określać, co będą chcieli robić!

MBO to doskonała okazja do uczenia się pracy w grupie – zarówna na sukcesach, jak i porażkach. To również okazja do zrozumienia filozofii myślenia projektowego i przećwiczenia całego procesu tworzenia projektu: od analizy potrzeb, przez planowanie i budżetowanie, aż po ewaluację. To jest również szansa na przygotowanie ich do inicjatyw tworzonych w ramach budżetów obywatelskich w miastach.

 

 

0
0

Poprawa dostępności strony