Młodzieżowy Budżet Obywatelski w Nowym Sączu

 

Inicjatywa ma na celu wdrożenie młodzieżowo-szkolnego budżetu obywatelskiego w Nowym Sączu. To pozwoli na zaangażowanie uczniów w podejmowanie decyzji dotyczących wydatków szkolnych, na poprawę warunków edukacyjnych oraz na rozwój kompetencji obywatelskich i demokratycznych wśród młodzieży. 

Wprowadzenie szkolnego budżetu obywatelskiego może przynieść wiele korzyści dla społeczności szkolnej. Zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących wydatkowania środków publicznych w szkole przyczyni się do zwiększenia ich poczucia odpowiedzialności za szkolne finanse. Uczniowie uczą się, jak działa budżet i jakie są zasady jego funkcjonowania, co przygotowuje ich do pełnienia roli aktywnych obywateli w przyszłości. 

Wprowadzenie młodzieżowego (szkolnego) budżetu obywatelskiego może pozwolić na poprawę warunków w szkole, poprzez finansowanie projektów zrealizowanych na wniosek społeczności szkolnej, które są najbardziej potrzebne i pożądane. Ponadto, wdrożenie szkolnego budżetu obywatelskiego może zwiększyć zaangażowanie społeczności szkolnej w życie szkoły i jej rozwój. Uczniowie, nauczyciele i rodzice uzyskają okazję do współpracy i wspólnego podejmowania decyzji. To może skutkować powstaniem nowych projektów i inicjatyw oraz zwiększeniem zainteresowania szkołą społeczności lokalnej. 

Podsumowując, wprowadzenie szkolnego budżetu obywatelskiego może przynieść wiele korzyści dla społeczności szkolnej. Poprawić warunki w szkole i jej otoczeniu. Ma charakter edukacyjny, ponieważ pokazuje, jak funkcjonuje budżet, oraz przyczynia się do wzrostu transparentności wydatków publicznych. 

Trzeba jednak pamiętać, że uruchomienie tej inicjatywy – Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – zmniejszy pulę środków na projekty osiedlowe w ramach funkcjonującego w mieście Budżetu Obywatelskiego. 

Trzeba zatem zadać otwarte pytanie: czy miasto powinno uruchomić taką inicjatywę?

Czy Urząd Miasta powinien obowiązkowo pomagać Oferentom w kwestiach formalnych przy składaniu dokumentacji przetargowej do ogłaszanych postępowań w ramach projektów Budżetu Obywatelskiego?

 

3
0

Poprawa dostępności strony